Privacy

Permission hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verwerkt. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer 1371865.

Permission stuurt periodiek e-mail berichten met aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners aan leden die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief.

Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. U kunt uw inschrijving op ieder moment ongedaan maken. Dit kan via de afmeldlink in de e-mails die Permission u toestuurt of door een e-mail te sturen naar info@permission.nl.

Permission behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen, indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.